درباره کنفرانس

درباره کنفرانس

در جهان امروز،پیشرفت و توسعه کشورها درسطح کلان و سازمان ها در سطح خرد ، در گرو ارتقاء سطوح دانش و فناوری است و بر همین اساس شاهد هستیم که اغلب کشورها و سازمان های قدرتمند بیش از پیش توجه خود را به امر به روز رسانی علوم مرتبط معطوف داشته و رسالت تبیین جایگاه واقعی نتایج و پیشنهادات کاربردی پژوهش ها در سیر توسعه سازمانهای خود را عهده دار هستند.

از این رو هدف اصلی از برگزاری این کنفرانس ، همانند کنفرانس اول ، هم افزایی دانش و انتشار یافته های نو و بدیع در زمینه حقوق می باشد در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸ در شهر رشت برگزار می گردد.

این کنفرانس از طرف بسیاری از دانشگاه ها ،سازمان ها و مجامع علمی حمایت علمی شده است.در این راستا کمیته علمی واجرایی کنفرانس ، از تمامی اساتید ، پژوهشگران و مسئولان اجرایی دعوت می نمایند مقالات خود را که حاوی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در محورهای اصلی کنفرانس و یا زمینه های مرتبط می باشد به صورت فردی و یا با مشارکت گروهی به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند .

لینک عناوین سایت کنفرانس :

 

برگزارکنندگان( آرم های درج شده در گواهی ها ):

https://img9.irna.ir/old/Image/1397/13971222/83242548/N83242548-72902261.jpg
استان گیلانhttps://www.uniref.ir/images/scientometrics/199.pnghttp://iscanews.ir/Media/Image/1397/05/27/636701914323407150.jpg
استان گیلان
http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/23/3502685_976.png
استان گیلان