هزینه های کنفرانس

هزینه های کنفرانس به قرار ذیل می باشد:

به ازای هر مقاله :

پرداخت هزینه داوری مقاله= ۱۰۰۰۰۰ معادل یکصد هزار تومان

(شامل گواهی تایید داوری + گواهی حضور+ارسال ایمیلی گواهی به ادرس ایمیل فرستنده مقاله)

توجه :  آپشن های اضافی (انتخاب و پرداخت خدمات دو آپشن زیر اجباری نبوده و جهت رفاه حال پژوهشگران پیشنهاد می گردد)

۱ – هزینه پست = ۳۰۰۰۰ معادل سی هزار تومن

(شامل پرینت گواهی تایید داوری + پرینت گواهی حضور+ارسال پستی گواهی ها به ادرس فرستنده پس از برگزاری کنفرانس )

۲ – CD مجموعه مقالات کنفرانس : هر عدد ۴۰۰۰۰ تومان

پژوهشگران گرامی می توانند نسبت به دریافت CD محموعه مقالات اقدام کنند.توجه بفرمایید. در صورت درخواست CDمجموعه مقالات می بایست هزینه پست نیز جداگانه واریز گردد.

 

نکات مهم :

۱ – تمامی گواهی ها ( چه بصورت ارسال ایمیلی و چه بصورت ارسال پستی ) بصورت تماما اتوماسیونی ( تاریخ،شماره،امضا و …… بصورت رایانه ای )صادر می گردد.

۲ – طبق هماهنگی های انجام شده ، گواهی تایید داوری و گواهی حضور برای کلیه نویسندگان صادر می شود.در صورتی که به هردلیلی نویسندگان مقاله های تایید داوری شده امکان حضور نداشته باشند گواهی های ایشان صادر و ارسال می گردد.

 

ب ) پرداخت ها:

۱ – پرداخت آنلاین : ( کلیه کارت های عضو شبکه شتاب )

۲ – راه دوم پرداخت :

توجه ویژه:در صورتی که به هر دلیلی نتوانستید مبلغ را از طریق درگاه آنلاین بانکی واریز نمایید ، می توانید مبلغ مقاله را به شماره حساب : ۰۲۲۳۷۷۴۷۹۶۰۰۰شماره کارت این حساب به شماره ۶۰۳۷۹۹۷۴۱۴۹۴۲۸۶۳ملی ایران به نام هادی ویشکی نژاد ( دبیر اجرایی کنفرانس )واریز نمایید.سپس در قسمت نحوه پرداخت فرم ارسال هزینه گزینه (کارت به کارت یا اینترنت بانک ) را انتخاب نمایید.

بااحترام – دبیرخانه کنفرانس