هزینه های کنفرانس

هزینه های کنفرانس به قرار ذیل می باشد:

به ازای هر مقاله :

هزینه داوری مقاله= ۱۰۰۰۰۰معادل یکصد هزار تومان

(شامل گواهی تایید داوری + گواهی حضور+ارسال ایمیلی گواهی به ادرس ایمیل فرستنده مقاله تا حداکثر ۲ روز کاری)

به عبارت دیگر ، ارسال مقالات بصورت حضوری تایید می شود تا پژوهشگران گرامی حداکثر نمره پژوهشی را با ارسال مقاله به این کنفرانس دریافت نمایند.

 

توجه :  آپشن های اضافی (انتخاب و پرداخت خدمات دو آپشن زیر اجباری نبوده و جهت رفاه حال پژوهشگران پیشنهاد می گردد)

۱ – هزینه پست = ۳۰۰۰۰ معادل سی هزار تومان

(شامل پرینت گواهی تایید داوری + پرینت گواهی حضور+ارسال پستی گواهی ها به ادرس فرستنده پس از برگزاری کنفرانس )

۲ – CD مجموعه مقالات کنفرانس : هر عدد ۲۰۰۰۰ تومان معادل بیست هزار تومان

پژوهشگران گرامی می توانند نسبت به دریافت CD محموعه مقالات اقدام کنند.توجه بفرمایید. در صورت درخواست CDمجموعه مقالات می بایست هزینه پست نیز جداگانه واریز گردد.

 

نکات مهم :

۱ – تمامی گواهی ها ( چه بصورت ارسال ایمیلی و چه بصورت ارسال پستی ) بصورت تماما اتوماسیونی ( تاریخ،شماره،امضا و …… بصورت رایانه ای )صادر می گردد.

۲ – طبق هماهنگی های انجام شده ، گواهی تایید داوری و گواهی حضور برای کلیه نویسندگان صادر می شود.در صورتی که به هردلیلی نویسندگان مقاله های تایید داوری شده امکان حضور نداشته باشند گواهی های ایشان صادر و ارسال می گردد.

۳ – با توجه به سطح کنفرانس و جهت بهره مندی پژوهشگران از حداکثر امتیازات پذیرش مقالات ، کلیه مقالات در صورت پذیرش مقاله ، بصورت سخنرانی (نوع پذیرش در گواهی پذیرش مقاله بصورت سخنرانی )پذیرش می شوند.همچنین در گواهی زودتر از موعد ارسالی نیز نوع پذیرش مقاله : سخنرانی درج خواهد شد.به عبارت دیگر نوع پذیرش ( حتی در صورت عدم حضور نویسنده/نویسندگان مقاله/مقالات در اختتامیه به هر دلیلی ) به صورت حضوری خواهد بود که طبیعتا دارای نمرات علمی بالاتری نسبت به نوع پذیرش غیرحضوری می باشد.

 

ب ) پرداخت:

مبلغ مقاله / آپشن های اضافی را به شماره حساب : ۰۲۲۳۷۷۴۷۹۶۰۰۰شماره کارت این حساب به شماره ۶۰۳۷۹۹۷۴۱۴۹۴۲۸۶۳بانک ملی ایران به نام هادی ویشکی نژاد ( دبیر اجرایی کنفرانس )واریز نمایید.سپس در قسمت نحوه پرداخت فرم ارسال هزینه گزینه مربوطه را انتخاب نمایید.همچنین در فرم ارسال می بایست عکس/اسکرین شات واریز را آپلود نمایید.(تاکید می گردد عکس از رسید پرداختی کافی می باشد و نیاز به اسکن از رسید با دستگاه اسکنر نیست )

تذکر: می توانید مبلغ کل خدمات مدنظر را یکجا واریز نمایید،به عنوان مثال پرداخت هزینه داوری مقاله اول ۱۰۰۰۰۰+ هزینه پست ۳۰۰۰۰= ۱۳۰۰۰۰تومان را می تواند یکجا به شماره حساب یا عابر اعلامی بالا واریز نماید.سپس در فرم ارسال هزینه ها ، بخش پرداختی بابت :(پرداخت هزینه داوری مقاله اول + هزینه پست) درج نماید.

بااحترام – دبیرخانه کنفرانس